XL-Talent op Basisschool Onze Wereld


Na de verkiezingen in maart 2010 werd mevrouw Ingrid van Engelshoven (D66) de nieuwe wethouder van Onderwijs. Op 4 oktober kwam zij samen met een beleidsambtenaar op werkbezoek en werden de mogelijkheden voor een gezamenlijk experiment onderwijs-tijduitbreiding onderzocht. Experimiment XL-Talent wordt door de Gemeente Den Haag, Lucas Onderwijs en Basisschool Onze Wereld bevestigd op 6 december 2010 met een kaderbepaling. Van hieruit werd gestart met een coördinatiegroep voor de opstart en uitwerking van het Experiment XL-Talent.

TALENT

Talent: de aanleg, de natuurlijke begaafdheid tot enige kunst of werkzaamheid. Talent zoeken, vinden en ontwikkelen. Dit betekent het aanwezige verder ontwikkelen en aansluiten bij de mogelijkheden van kinderen. Deze extra aandacht staat de persoonlijkheids-ontwikkeling van kinderen ten dienste. Om nu meer te kunnen betekenen voor kinderen, ouders/verzorgers, team en de school in zijn maatschappelijke omgeving, wil de school een breder aanbod doen voor groepen kinderen, afgestemd op de behoeften en wensen. Daarbij wil de school alle partijen betrekken die aanvullend mee kunnen werken aan het bereiken van de extra doelen. De extra doelen liggen deels in het verlengde van de huidige schoolse doelen en zijn deels (voor een school) nieuwe doelen.
Basisschool Onze Wereld ontwikkelt zelf een uitbreiding van het onderwijsaanbod en de onderwijstijd voor gerichte groepen kinderen, realiseert afgesproken doelen met specifieke groepen leerlingen en nieuwe kaders voor de verantwoording. Om de uitvoering te kunnen realiseren en de doelen te kunnen bereiken zal er naarstig op zoek gegaan worden naar extra ruimte want binnen de projectgroep XL-Talent wordt aan meerdere projecten gewerkt.

 

Uitwerking van de onderwijstijduitbreiding is steeds afhankelijk van aanvullende subsidie.


PROJECTEN SCHOOLJAAR 2012-2013

THEATERSCHOOL

De TheaterSchool is dit schooljaar alweer het 3e seizoen in gegaan!
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die mee doen met de TheaterSchool repeteren op maandag en donderdag of op dinsdag en vrijdag. Beide keren na schooltijd en in een groep van ongeveer 24 kinderen. Voordat zij aan de lessen deel konden gaan nemen, hebben ze wel eerst auditie moeten doen. Kinderen die vorig jaar (of zelfs ook het jaar daarvoor) al mee deden, mochten uiteraard gewoon weer deelnemen.
Zij krijgen lessen in zang, dans en drama. Naast deze disciplines is er ook veel aandacht voor samen werken: met elkaar komen tot een mooi product waar iedereen trots op kan zijn.
KORTE VIDEO THEATERSCHOOL
Videobericht Ingrid van Engelshoven
Theaterschool: Voorstellingen Dreamz mei 2011
Theaterschool: Voorstellingen KARTON juni 2012
Theaterschool: Voorstellingen WereldCircus december 2012
Theaterschool: Opera De Reis van de Zon

XL-TussendeMiddag-wolwerken

Op maandag en dinsdag doen 15 kinderen uit de groepen 1 t/m 4 iets "anders dan anders" tussen de middag: als de andere kinderen van hun klas buitenspelen, gaan zij naar het WereldTheater om daar in de kleine zaal met wol te werken. Zo hebben ze onder leiding van een wol-juf al hun eigen tas versierd, maken ze vuurmannetjes en schaapjes!
Als ze 10 keer geweest zijn mogen er weer andere kinderen naar het wolwerken.

XL-TussendeMiddag-Buitenspel

Op maandag en dinsdag spelen 15 kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op een andere manier buiten tussen de middag: onder leiding van een medewerker van Marris-Gym doen ze spelletjes op een apart deel van de speelplaats. De begeleider bedenkt iedere keer leuke nieuwe spellen om aan de kinderen te leren. Reken er maar op dat ze veel lol hebben én er ook lekker moe van worden!

XL-TussendeMiddag-dansen

15 kinderen uit de groepen 1 t/m 4 kunnen er op donderdag tussen de middag voor kiezen om lekker te gaan dansen. Met juf Tamara doen ze 10 lessen op de theatervloer. Zo zijn ze lekker aan het bewegen en ondertussen leren ze ook nog een dans. Dát is nog eens iets anders dan buiten spelen!

XL-TussendeMiddag-voorlezen

Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 is er nog iets anders om te kiezen: 15 kinderen tegelijk kunnen met juf Liesbeth van de bieb mee. In het kleine zaaltje van het Theater gaat zij een half uurtje heerlijk ontspannen met de kinderen: liggend op je matje luisteren naar mooie muziek, genieten van een heerlijk voorleesverhaal en daarna nog een klein opdrachtje doen dat past bij het verhaal: helemaal opgeknapt kunnen ze daarna de middag weer aan!

XL-StudieKlas

Op dinsdagmiddag zijn er 18 super gemotiveerde kinderen uit groep 8 die tot half 5 op school blijven.
Onder leiding van juf Cheryl zijn zij bezig met studievaardigheden. Door middel van spelletjes, opdrachten en activiteiten ontdekken ze welke manier van leren goed bij hen past en hoe zij zich beter kunnen concentreren.
Verder werken zij gezamenlijk aan hun project: een door hen gekozen onderwerp diepen ze helemaal uit, als het nodig is maken ze ook nog een excursie die te maken heeft met hun project. Aan het einde presenteren zij hun bevindingen aan elkaar én aan hun ouders. Deze lessen gaan door tot aan de zomervakantie.

Fit4Kids!

Na de kerstvakantie is het eindelijk gestart: Fit4Kids!: een leuke, intensieve, doelgerichte manier van bewegen voor 18 kinderen uit groep 8. Op woensdag na schooltijd blijven zij tot 2 uur in de gymzaal om zichzelf en elkaar uit te dagen sterker, sneller en fitter te worden. Tussendoor krijgen zij informatie over de werking van hun lichaam en over gezonde voeding. Na het 'rekken en strekken' aan het einde van de les krijgen ze nog hun huiswerk mee voor de komende week: een opdracht op sportief gebied die ze gemakkelijk thuis uit kunnen voeren. Hun scores worden bijgehouden, dus na enkele weken kunnen ze al zien dat hard oefenen resultaat oplevert!

XL-Belevenissen

Een XL-Belevenis is een bijzondere activiteit waarbij een leerkracht een klein groepje kinderen uitnodigt om speciaal met hen naar een speciale plek te gaan. Het is altijd gericht op een aantal kinderen en altijd buiten schooltijd, dus woensdagmiddag, in het weekend of in een vakantie.
De belevenis heeft tot doel om de kinderen naar een plek te brengen waar ze van huis uit waarschijnlijk niet zo snel zullen komen. Ze moeten echt iets nieuws beleven. Zo waren er al belevenissen voor kinderen die meer over het menselijk lichaam te weten wilden komen naar Corpus, voor leerlingen met gevoel voor geschiedenis naar het Archeon. Maar bijvoorbeeld ook Madurodam om Nederland te leren kennen (in het klein).

XL naar Madurodam
XL Kinderwerkplaats
XL naar het Archeon
XL Muiderslot
XL politieacademie
XL naar Texel


Informatie en contact Berichten en agenda Kalender Groepen Team Vacatures
WERELDNIEUWS MIJN VERHAAL CEES BRIEVENBUS ARCHIEF XL-Talent

 

free
hit counter